menu górne   Terapia i szkolenia
menu górne   Badania naukowe
menu górne   Szkoła pływania
menu górne   O mnie
menu górne   Kontakt
 
Literatura
Linki
 
Choroba w rodzinie

W systemowa terapii rodzin mówi się, że dziecko z objawem to element systemu rodzinnego oznaczony jako pacjent, inaczej nazywany „nosicielem symptomu”. Problemem, objawem może być poważna lub przewlekła choroba, zaburzenia emocji i zachowania czy niepełnosprawność.

Objaw występujący u dziecka jest dwojako związany z rodziną:

  • może być konsekwencją zaburzeń w strukturze oraz w funkcjonowaniu systemu;
  • jednocześnie sam w sobie stanowi źródło zaburzeń dla systemu.

W poszukiwaniach psychologicznego modelu choroby powstały dwa kierunki (Maciarz A., Psychoemocjonalne i wychowawcze problemy dzieci przewlekle chorych. IMPULS, Kraków 1998, s. 11-12.):

  • podejście psychosomatyczne – koncentrujące się na poszukiwaniu wpływu psychiki na powstawanie i przebieg chorób somatycznych;
  • podejście somatopsychiczne – skoncentrowane na wpływie choroby na psychikę i osobowość człowieka, w tym na jego sferę emocjonalną i poznawczą.

Somatyka w rodzinie to dziedzina badań medycznych zajmująca się relacjami między systemowymi procesami zachodzącymi w rodzinie, a somatycznymi reakcjami jednostki. Jest to dziedzina holistyczna obejmująca somatyczne, psychologiczne i społeczne aspekty zdrowia i choroby.

Od czasu wprowadzenia  pojęcia „somatyki w rodzinie” przeprowadzono wiele badań stwierdzających oddziaływanie czynników psychospołecznych w szerokiej gamie chorób i przedstawiono liczne przykłady wpływu relacji w rodzinie na przebieg schorzeń chronicznych Z badan tych wynika, że:

  • ok. 30% zakażeń poprzedzonych jest stresującymi wydarzeniami rodzinnymi (De Barbaro B., Pacjent w swojej rodzinie. Springer PWN,Warszawa 1997);
  • stres związany z konfliktami rodzinnymi, sytuacjami utraty, rozwodu, zaburzeniami więzi, czy dolegliwościami emocjonalnymi u osób znaczących (tj. wysoki poziom niepokoju, stany depresyjne matki) jest istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania u dzieci (Wolańczyk T., Komender J. (red.), Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. PZWL, Warszawa 2005.)