menu górne   Terapia i szkolenia
menu górne   Badania naukowe
menu górne   Szkoła pływania
menu górne   O mnie
menu górne   Kontakt
 
Literatura
Linki
 
Systemowe rozumienie rodziny

Systemowe rozumienie rodziny

Myślenie systemowe opiera się na przekonaniu, iż zawsze istnieje wiele przyczyn pojawienia się danej reakcji, czy dysfunkcji. Zakłada, że przyczyny są złożone i pochodzą z różnych obszarów.  Systemowa analiza i diagnoza problemu w rodzinie prowadzi do opisu sieci powiązań i odchodzi od pytania o jedną bezpośrednią przyczynę. W myśleniu systemowym zastępuje się pytanie „z jakiego powodu dziecko zachowuje się agresywnie”, pytaniem „jak to, że dziecko zachowuje się agresywnie wpływa na innych członków systemu”. To szerokie spojrzenie na problem wykracza poza linearne szukanie związku przyczyna – skutek. Pozwala uświadomić sobie, z jakich powodów rozwiązanie problemu dziecka jest tak trudne.  Daje możliwość uniknięcia poszukiwania winnego, podziału na katów i niewinnych, zwycięzców i przegranych. Podejście to pozwala bardziej rozumieć, a mniej oceniać.  

 Metoda fenomenologicznego poznania

Specyficzną metodą poznania stosowaną w myśleniu systemowym jest metoda fenomenologiczna. Stawia sobie ona za cel dotarcie od czystego opisu rzeczy do jej istoty. Zadaje pytania: Czym jest istota? Co jest istotne w danej rzeczy? Co w istotnej mierze należy do niej, a co nie?