menu górne   Terapia i szkolenia
menu górne   Badania naukowe
menu górne   Szkoła pływania
menu górne   O mnie
menu górne   Kontakt
 
Literatura
Linki
 
Arteterapia

Tekst jest fragmentem publikacji Sobiegała A., Wykorzystanie metod arteterapii w pracy pielęgniarki z dzieckiem jako pacjentem, w: Praktyczny poradnik dla pielęgniarek, praca zbiorowa pod red. A. Blak-Kaleta, Verlag-Dashofer, Warszawa 2008.

Arteterapię w szerokim tego słowa znaczeniu, rozumiemy jako działanie terapeutyczne, ukierunkowane na utrzymanie (i) lub podnoszenie poziomu jakości życia ludzi, wykorzystujące techniki plastyczne, muzykę, teatr, prozę, zabawę.

Początkowo arteterapia wykorzystywała twórczość głównie w celach leczniczych. Obecnie, terapia sztuką stosowana jest jako metoda pomocnicza, uzupełniająca różnorodne oddziaływania lecznicze, wychowawcze oraz rozwojowe. Jest proponowana także jako forma rehabilitacji, metoda diagnostyczna, resocjalizacyjna oraz relaksacyjna.

Celem działań arteterapeutycznych jest wydobycie z pacjentów sił i energii, które pomogą im we własnym rozwoju, zapobiegną trudnościom życiowym, a w razie ich wystąpienia, zmniejszą koszty emocjonalne związane z przezwyciężeniem pojawiających się przeszkód. Oddziaływania te wspierają w rozwoju. Wspieranie w rozwoju rozumiane jest tutaj jako stwarzanie odpowiednich warunków, aby rozwój był możliwy, a jego zakres najbardziej optymalny. Celem tego rozwoju jest jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału jednostki. Taki rozwój jest potrzebny nie tylko osobom chorym, ale także i zdrowym. Dla tych ostatnich, arteterapia może być metodą odprężającą, uwalniającą od nadmiaru napięcia, umożliwiającą dbanie o swoje zdrowie w najszerszym rozumieniu tego słowa.

Przedstawione wyżej cele arteterapii, są zbieżne z zadaniami nowoczesnej terapii pedagogicznej i koncentrują się na:

 1. profilaktyce;
 2. usprawnianiu zaburzonych funkcji psychicznych – oddziaływaniu naprawczo-korekcyjnym i reedukacyjnym;
 3. działaniach wpływających na osobowość dziecka tj. budzenie motywacji, wiary we własne możliwości, eliminowanie lęku przed niepowodzeniem, budzenie pozytywnej samooceny i samoakceptacji. (W.Szulc: Co to jest arteterapia i czemu ona służy? W: PTD Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego nr 24. Warszawa, 2003)

Arteterapia obejmuje szeroki i bardzo urozmaicony wachlarz oddziaływań, w którym, w zależności od wykorzystywanych metod, można rozróżnić poszczególne jej rodzaje:

 1. terapia za pomocą sztuk plastycznych,
 2. biblioterapia – terapia czytelnicza,
 3. choreoterapia – taniec leczniczy,
 4. dramatoterapia, psychodrama – terapia poprzez przygotowanie spektakli teatralnych i uczestniczenie w nich,
 5. estetoterapia – terapia poprzez doznania estetyczne, kontakt z pięknym otoczeniem,
 6. silwoterapia – terapia poprzez zmysłowy kontakt z lasem,
 7. ludoterapia, zabawoterapia – terapia przy pomocy gier i zabaw,
 8. muzykoterapia – terapia z wykorzystaniem muzyki.

W arteterapii wyróżniamy ponadto:

 • arteterapię kliniczną - rodzaj psychoterapii, skoncentrowanej na leczeniu zaburzeń emocji i zachowania u osób chorych, którą mogą stosować psycholodzy, psychiatrzy, psychoterapeuci ze specjalistycznym przygotowaniem z tego zakresu;
 • arteterapię wychowawczą, rozwojową – której celem jest skorygowanie postaw, kompensacja, samorealizacja, samopoznanie oraz osiągnięcie dojrzałości emocjonalnej.   

UWAGA! Kopiując i cytując ten artykuł pamiętaj o prawach autorskich - powołaj się na źródło.