menu górne   Terapia i szkolenia
menu górne   Badania naukowe
menu górne   Szkoła pływania
menu górne   O mnie
menu górne   Kontakt
 
Literatura
Linki
 
Interwencja kryzysowa

Profesjonalne pomaganie osobom w kryzysach nazywane jest interwencją kryzysową. 

Jest to złożona  działalność obejmująca:
•    działanie psychologiczne - nakierowane na wsparcie emocjonalne i krótkoterminową terapię;
•    działanie medyczne - obejmujące wsparcie lekami, udzielenie konkretnej pomocy lekarskiej, hospitalizację;
•   działanie środowiskowe - obejmujące mobilizację naturalnych grup wsparcia tj. rodzina, przyjaciele, sąsiedzi oraz organizowanie zastępczych grup wsparcia, w tym wsparcia instytucjonalnego tj. pomoc socjalna, prawna itp.

Charakterystyczne cechy interwencji kryzysowej to:
•    szybkość działania;
•    skoncentrowanie na sytuacji i aktualnym problemie związanym z kryzysem;
•    zapewnienie poczucia bezpieczeństwa – poprzez udzielanie wsparcia emocjonalnego, wsparcia materialnego i socjalnego,

Tak rozumiana interwencja ma na celu złagodzenie objawów reakcji kryzysowej, odzyskanie równowagi psychicznej, odzyskanie  zdolności samodzielnego radzenia sobie w sytuacji, ograniczenie bezpośrednich skutków kryzysu oraz zapobieganie skutkom odległym.

Spotkanie z osobą w kryzysie powinno przebiegać według sześcioetapowego modelu interwencji kryzysowej:
I.    etap – zdefiniowanie problemu,
II.    etap – zapewnienie bezpieczeństwa,
III.    etap – zapewnienie wsparcia,
IV.    etap - rozważanie możliwości,
V.    etap – ułożenie planu,
VI.    etap – skłonienie klienta do zobowiązania się do działania.

Na początku pracy bardzo ważne jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

•    jakie jest wydarzenie kryzysogenne?
•    jakie jest tło kryzysu, czyli dlaczego ten klient zareagował na to wydarzenie reakcją kryzysową?
•    jakie występują objawy (afektywne, behawioralne, poznawcze)?
•    jak przebiega reakcja kryzysowa – na jakim etapie jest kryzys i jakiego rodzaju (ostry czy chroniczny)?
•    jakie są sposoby radzenia sobie klienta (zadaniowe czy unikowe)?
•    jak klient nawiązuje kontakt i współpracuje?
•    jaki jest realny system wsparcia?
•    jaki jest stopień zagrożenia bezpieczeństwa klienta i innych osób z jego otoczenia?

Pierwsza pomoc psychologiczna po doświadczeniu kryzysogennej sytuacji obejmuje wsparcie psychiczne oraz psychoedukację z zakresu przebiegu reakcji kryzysowej.