menu górne   Terapia i szkolenia
menu górne   Badania naukowe
menu górne   Szkoła pływania
menu górne   O mnie
menu górne   Kontakt
 
Literatura
Linki
 
Literatura

Zaburzenia tikowe

Sobiegała A., Tiki i zespół Tourette'a, w: Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży szkolnej, praca zbiorowa pod red. A. Grabowska, K. Kmiecik-Baran, Verlag Dashofer, Warszawa 2008, rozdział 2.2.4.

Sobiegała A., Tiki i zespół Tourette'a - diagnoza i interdyscyplinarna terapia, w: Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w edukacji dziecka, praca zbiorowa pod red. E. Marek, J. Łuczak, NWP, Piotrków Trybunalski 2010, s.473-483.

Sobiegała A., Dziecko z zaburzeniami tikowymi, w: Praktyczny poradnik dla pielęgniarek, praca zbiorowa pod red. A. Blak-Kaleta, Verlag Dashofer, Warszawa 2011, rozdział 6.4.6.2.

Sobiegała A., Zaburzenia tikowe "Pracownik Socjalny" 3/2013

Wokół dziecka

Sobiegała A., Bąk-Sosnowska M., Rodzina jako system, w: Opieka położnej nad rodziną, praca zbiorowa pod red. V. Skrzypulec, M. Kosińska, L. Niebrój, Wydaw. "Tekst", Katowice, Bydgoszcz 2009

Sobiegała A., Bąk-Sosnowska M., Rodzina w sytuacji kryzysu, w: Opieka pielęgniarska nad rodziną, praca zbiorowa pod red. Z. Kapusta-Nowak, M. Kosińska, L. Niebrój, Wydaw. "Tekst", Katowice, Bydgoszcz 2009

Sobiegała A., Dziecko przewlekle chore w szkole masowej, w: Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży szkolnej, praca zbiorowa pod red. A. Grabowska, K. Kmiecik -Baran, Verlag Dashofer, Warszawa 2010, rozdział 2.13.

Sobiegała A., Dziecko wobec zdrowia i choroby, w: Praktyczny poradnik dla pielęgniarek, praca zbiorowa pod red. A. Blak-Kaleta, Verlag Dashofer, Warszawa 2010, rozdział 13.5.10.5.

Sobiegała A., Systemowe rozumienie problemu dziecka, w: Dziecko w systemie pomocy społecznej, praca zbiorowa pod red. A. Dunajska, A. Lisowski, Verlag Dashofer, Warszawa 2010, rozdział 4.2.

Sobiegała A., Stemplewska B., Krzemień G., Wybrane metody pedagogiki twórczości i arteterapii w praktyce pielęgniarskiej. Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice 2010 - ebook do pobrania ze strony http://wydawnictwo.sum.edu.pl/product_info.php?products_id=72

Sobiegała A., Rysunek dziecka  w diagnozie psychopedagogicznej, w: dziecko w systemie pomocy społecznej, praca zbiorowa pod red. A. Dunajska, A. Lisowski, Verlag Dashofer, Warszawa 2010.

Sobiegała A., Znaczenie zabawy w życiu dziecka, w: Dziecko w systemie pomocy społecznej, praca zbiorowa pod red. A. Dunajska, A. Lisowski, Verlag Dashofer, Warszawa 2011.

Sobiegała A., Wzbudzanie i kształtowanie motywacji, w : Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży szkolnej, praca zbiorowa pod red. A. Grabowska, K. Kmiecik-Baran, Verlag Dashofer, Warszawa 2011.