Przejdź do treści

PSYCHOEDUKACJA

Informacje są jak klucze, potrzebujemy ich, aby otwierać różne drzwi i wchodzić do kolejnych sal życia. Jednak praktyka pokazuje, że nie mniej ważne od posiadania kluczy jest nabycie umiejętności ich adekwatnego i skutecznego używania. Jaki klucz zastosować do danych drzwi, w którą stronę obrócić, z jakim naciskiem? Nieprawidłowe używanie klucza może doprowadzić do zacięcia i zablokowania drzwi. Wiedza to nie tylko informacje, ale również kompetencje ich stosowania w konkretnych sytuacjach. A. Sobiegała


Poniżej zamieszczam kilka kluczy psychopedagogicznych do pracy z dziećmi z układami nerwowymi potrzebującymi szczególnie uważnego podejścia i wsparcia.

  • Oferta szkoleń dla specjalistów (nauczyciele, terapeuci) z pracy z dziećmi z zaburzeniami tikowymi w tym z zespołem Tourette’a
  • Szkoła Wychowania Terapeutycznego autorski program dla rodziców dzieci z tikami i trudnościami wychowawczymi
  • Autorskie materiały edukacyjne do pobrania
  • Linki do cennych materiałów z zasobów Internetu

Oferta szkoleń dla specjalistów

Szkolenia realizowane są na zamówienie w formie online. Terminy ustalane są indywidualnie.

 

  • Szkolenie Rady Pedagogicznej „Zaburzenia tikowe u dzieci w wieku szkolnym”

Cel: zapoznanie z podstawowymi informacjami na temat różnych zaburzeń tikowych, w tym zespołu Tourette’a oraz wprowadzenie do indywidualizacji pracy wychowawczo-dydaktycznej z dzieckiem z tikami.
Czas: 2 godziny dydaktyczne – 1 godzina wykład dla całego grona pedagogicznego placówki, 1 godzina spotkanie z nauczycielami pracującymi bezpośrednio z dzieckiem z tikami

 

  • Warsztat „Program OWAT dla dzieci z zaburzeniami tikowymi”

Cel: nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu postępowania terapeutycznego w pracy z dziećmi z zaburzeniami tikowymi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym


Czas: 4 X 4 godziny dydaktyczne


Szkoła Wychowania Terapeutycznego autorski program dla rodziców dzieci z tikami i trudnościami wychowawczymi

Start: kwiecień 2021 r.

Forma: online. Czas trwania: 3 miesiące

Metody: 6 wykładów, 6 seminariów, 6 ćwiczeń z sesją pytań i odpowiedzi.


Zapisy trwają, zgłoszenia poprzez formularz kontaktowy.


Autorskie materiały edukacyjne do pobrania

Pliki w PDF


Linki do cennych materiałów z zasobów Internetu