Przejdź do treści

PSYCHOEDUKACJA

Informacje są jak klucze, potrzebujemy ich, aby otwierać różne drzwi i wchodzić do kolejnych sal życia. Jednak praktyka pokazuje, że nie mniej ważne od posiadania kluczy jest nabycie umiejętności ich adekwatnego i skutecznego używania. Jaki klucz zastosować do danych drzwi, w którą stronę obrócić, z jakim naciskiem? Nieprawidłowe używanie klucza może doprowadzić do zacięcia i zablokowania drzwi. Wiedza to nie tylko informacje, ale również kompetencje ich stosowania w konkretnych sytuacjach. 

 

CENTRUM QUENDI

 

 

 

 

 

po więcej treści zapraszamy na naszego Instagrama centrum.quendi

oraz Facebooka Centrum Psychoedukacji i Terapii Quendi


Poniżej kilka kluczy psychopedagogicznych do pracy z dziećmi z układami nerwowymi potrzebującymi szczególnie uważnego podejścia i wsparcia.

  • Oferta szkoleń dla specjalistów (nauczyciele, terapeuci) z pracy z dziećmi z zaburzeniami tikowymi w tym z zespołem Tourette’a
  • Kurs Wychowania Terapeutycznego - autorski program dla rodziców dzieci z tikami i trudnościami wychowawczymi
  • Autorskie materiały edukacyjne do pobrania
  • Linki do cennych materiałów z zasobów Internetu

Oferta szkoleń dla specjalistów

Szkolenia realizowane są na zamówienie w formie online. Terminy ustalane są indywidualnie.

 

  • Szkolenie Rady Pedagogicznej „Zaburzenia tikowe u dzieci w wieku szkolnym”

Cel: zapoznanie z podstawowymi informacjami na temat różnych zaburzeń tikowych, w tym zespołu Tourette’a oraz wprowadzenie do indywidualizacji pracy wychowawczo-dydaktycznej z dzieckiem z tikami.
Czas: 2 godziny dydaktyczne – 1 godzina wykład dla całego grona pedagogicznego placówki, 1 godzina spotkanie z nauczycielami pracującymi bezpośrednio z dzieckiem z tikami

 

  • Warsztat „Program OWAT dla dzieci z zaburzeniami tikowymi”

Cel: nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu postępowania terapeutycznego w pracy z dziećmi z zaburzeniami tikowymi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym


Czas: 4 X 4 godziny dydaktyczne


Kurs Wychowania Terapeutycznego autorski program dla rodziców dzieci z tikami i trudnościami wychowawczymi

Czas trwania: 8 spotkań, wtorki 20.00-21.00

Forma: online

Metody: 8 spotkań dwugodzinnych złożonych z prelekcji oraz seminarium dyskusyjnego plus ćwiczenia i materiały do pracy własnej nad omawianymi tematami

 

Tematy spotkań:

 

1. Tiki - co trzeba o nich wiedzieć?

2. Teoria poliwagalna- czyli jak działa autonomiczny układ nerwowy?

3.  Mówiące ciało - sygnały czuciowe i język ciała.

4.  Emocje - jak je rozpoznawać, nazywać i oswajać.

5.  Rozumienie i tłumaczenie - kiedy, jak i po co?

6.  Granice wychowawcze - kto je wyznacza, jak je kształtować, aby wspierały rozwój dziecka?

7.  Grupa rówieśnicza - czyli kto na kogo wpływa i dlaczego?

8. Szkoła - sposoby wsparcia dziecka.


Zapisy trwają, zgłoszenia poprzez maila.


Autorskie materiały edukacyjne do pobrania

Pliki w PDF


Linki do cennych materiałów z zasobów Internetu