Przejdź do treści

O MNIE

wybrane ukończone szkolenia

- Remote SSP Facilitation
- Safe & Sound Protocol Training
- Teoria Poliwagalna, oksytocyna I neurobiologia miłości prowadzone przez S. Porgesa i S. Carter zorganizowane przez Instytut Terapii Psychosomatycznej i Nową Psychologię
- Muzykoteriapia Dogłębna Komórkowa metodą dr Barbary Romanowskiej
- Terapia taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej w ramach Programu MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration
- Zarządzanie projektami badawczymi i innymi oraz pozyskiwanie funduszy w ramach projektu „eduGRANT – z projektem po nowe technologie
- Zastosowanie ustawień systemowych w leczeniu chorób somatycznych i zaburzeń rozwojowych dr med. Ilse Kutschery
- szkolenie podstawowe (2 letnie) i zaawansowane (2 letnie) Systemowych ustawień rodzin wg metody Berta Hellingera prowadzone przez M. Seftleben-Gudrich, H. Leitner-Diehl, - G. Schrickera, T. Hafera zorganizowane przez Wrocławską Pracownię Psychoedukacji i Terapii „PLUS” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
- Cykl szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej organizowanych w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach
- Szkoła Trenerów „Sieć” rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne – Wrocław grupa 5,
- Systemowa terapia rodzin I stopnia „Podstawy pracy z rodziną” prowadzony przez Zespół Terapii Rodzin Stowarzyszenia Psychoterapeutów Krakowskiego Ośrodka Terapii oraz - Ośrodek Psychoterapii Systemowej
 

aktualnie w trakcie szkolenia na terapeutę Somatic Experiencing (2 rok szkolenia)


Wyróżnienia

Prezydenta Miasta Katowice za pracę w interwencji kryzysowej na rzecz osób

poszkodowanych w katastrofie na terenie Międzynarodowych Targów Katowic


Publikacje Zaburzenia tikowe

Sobiegała A. Dziecko z tikami w systemie rodzinnym, w: Oswoić tiki: praktyczny poradnik o zespole Tourette'a. Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette'a, Warszawa 2016.

 

Sobiegała A., Obraz własnej choroby u dziecka z zespołem Tourette'a - analiza przypadku, w: , praca zbiorowa pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Mateusza Dąsala i Wiesława Wójcika Wydawnictwo DiG; Bellerive-sur-Allier: Edition La Rama Sasu, Warszawa 2016.


Sobiegała A., Dziecko z zaburzeniami tikowymi, w: Praktyczny poradnik dla pielęgniarek, praca zbiorowa pod red. A. Blak-Kaleta, Verlag Dashofer, Warszawa 2011.


Sobiegała A., Tiki i zespół Tourette'a - diagnoza i interdyscyplinarna terapia, w: Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w edukacji dziecka, praca zbiorowa pod red. E. Marek, J. Łuczak, NWP, Piotrków Trybunalski 2010.


Sobiegała A., Tiki i zespół Tourette'a, w: Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży szkolnej, praca zbiorowa pod red. A. Grabowska, K. Kmiecik-Baran, Verlag Dashofer, Warszawa 2008.


Sobiegała A., Zaburzenia tikowe 'Pracownik Socjalny' 3/2013


Publikacje Wokół dziecka

Sobiegała A., Jak rozmawiać z dziećmi o sprawach związanych ze śmiercią, w: Praktyczny poradnik dla pielęgniarek.: Fachowe informacje i wskazówki z zakresu praktyki pielęgniarskiej, praca zbiorowa pod red. Anna Blak-Kaleta, Verlag Dashofer, Warszawa 2013.

 

Sobiegała A, Motywacja, w: Dziecko w systemie pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników socjalnych, wychowawców i innych osób zajmujących się prawami i wychowaniem dzieci i młodzieży. Praca zbiorowa pod red. A. Dunajska, A. Lisowski, Verlag Dashofer, Warszawa 2012.

 

Sobiegała A., Zaburzenia neurorozwojowe, w: Dziecko w systemie pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników socjalnych, wychowawców i innych osób zajmujących się prawami i wychowaniem dzieci i młodzieży, praca zbiorowa pod red. A. Dunajska, A. Lisowski, Verlag Dashofer, Warszawa 2012.

 

Sobiegała A., Diagnoza funkcjonowania dziecka wg modelu kołowego osoby jako całości, w: Dziecko w systemie pomocy społecznej. : Poradnik dla pracowników socjalnych, wychowawców i innych osób zajmujących się prawami i wychowaniem dzieci i młodzieży, praca zbiorowa pod red. A. Dunajska, A. Lisowski Verlag Dashofer, Warszawa 2012.

 

Sobiegała A., Dziecko z chorobą przewlekła jako klient pomocy społecznej, w: Dziecko w systemie pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników socjalnych, wychowawców i innych osób zajmujących się prawami i wychowaniem dzieci i młodzieży., praca zbiorowa pod red. A. Dunajska, A. Lisowski, Verlag Dashofer, Warszawa 2012.

 

Sobiegała A., Interwencja na rzecz dziecka - ofiary przemocy, w: Praktyczny poradnik dla pielęgniarek. Fachowe informacje i wskazówki z zakresu praktyki pielęgniarskiej. Praca zbiorowa pod red. A. Blak-Kaleta, Verlag Dashofer, Warszawa 2012.

 

Sobiegała A., Znaczenie zabawy w życiu dziecka, w: Dziecko w systemie pomocy społecznej, praca zbiorowa pod red. A. Dunajska, A. Lisowski, Verlag Dashofer, Warszawa 2011.


Sobiegała A., Wzbudzanie i kształtowanie motywacji, w : Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży szkolnej, praca zbiorowa pod red. A. Grabowska, K. Kmiecik-Baran, Verlag Dashofer, Warszawa 2011.


Sobiegała A., Dziecko przewlekle chore w szkole masowej, w: Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży szkolnej, praca zbiorowa pod red. A. Grabowska, K. Kmiecik -Baran, Verlag Dashofer, Warszawa 2010.


Sobiegała A., Dziecko wobec zdrowia i choroby, w: Praktyczny poradnik dla pielęgniarek, praca zbiorowa pod red. A. Blak-Kaleta, Verlag Dashofer, Warszawa 2010.


Sobiegała A., Systemowe rozumienie problemu dziecka, w: Dziecko w systemie pomocy społecznej, praca zbiorowa pod red. A. Dunajska, A. Lisowski, Verlag Dashofer, Warszawa 2010.


Sobiegała A., Stemplewska B., Krzemień G., Wybrane metody pedagogiki twórczości i arteterapii w praktyce pielęgniarskiej. Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice 2010 - ebook do pobrania ze strony LINK


Sobiegała A., Rysunek dziecka w diagnozie psychopedagogicznej, w: dziecko w systemie pomocy społecznej, praca zbiorowa pod red. A. Dunajska, A. Lisowski, Verlag Dashofer, Warszawa 2010.


Sobiegała A., Bąk-Sosnowska M., Rodzina jako system, w: Opieka położnej nad rodziną, praca zbiorowa pod red. V. Skrzypulec, M. Kosińska, L. Niebrój, Wydaw. 'Tekst', Katowice, Bydgoszcz 2009.


Sobiegała A., Bąk-Sosnowska M., Rodzina w sytuacji kryzysu, w: Opieka pielęgniarska nad rodziną, praca zbiorowa pod red. Z. Kapusta-Nowak, M. Kosińska, L. Niebrój, Wydaw. 'Tekst', Katowice, Bydgoszcz 2009.